Logga in

Logga in
söndag 24 september 2017
14 september 2017 Missionskyrkan

Martin Luther King & Co 1955 - 68: En epok av ickevåld

Den stora avgörande medborgarrättsrörelsen i USA började med att Rosa Parks 1955 vägrade att ge upp sin sittplats på bussen till en vit passagerare och den led ett stort avbräck, när Martin Luther King mördades 1968. Fredsaktivisten Bo Wirmark följde utvecklingen noga både från Sverige och på plats. Via den amerikanska fredsrörelsen lärde han känna flera aktörer i kretsen närmast King.
e